Profiel

Mijn naam is Dennis van Doorn. Ik ben een vaktechnisch breed onderlegde financial met een doen-mentaliteit en oog voor mensen.

(foto door ThomasK)

In 2018 heb ik als ZZP-er mijn bedrijf opgestart onder de naam DEVADO.

DEVADO is een organisatie die adviseert op het gebied van management en bedrijfsvoering.  Deskundigheid op het gebied van accountancy en controlling vormt hierbij de basis. Met het oog op de toekomst, refereer ik aan mijn bedrijf in de ‘wij’ vorm. Voor repeterende financiële dienstverlening brengen wij u in contact met relaties binnen ons zakelijke netwerk. Wij zijn werkzaam ten behoeve van allerhande organisaties waaronder bedrijven, universiteiten, stichtingen en startende ondernemers.

Een persoonlijke benadering naar onze cliënten en betrokkenheid bij de ondernemer en zijn bedrijf vormen de basis bij de uitoefening van onze werkzaamheden. Wij werken samen met u aan de groei van uw onderneming en het bedrijfsresultaat.

Cliënten van DEVADO hebben in principe te maken met één contactpersoon. Hierdoor kunt u met al u vragen direct bij uw contactpersoon terecht. Deze is door zijn veelzijdige kennis en praktijkervaring in staat om u op een groot aantal terreinen van advies te voorzien. Voor gespecialiseerde kennis kunnen wij terugvallen op ons netwerk van relaties op het gebied van belastingen, juridische dienstverlening en automatisering.

Een vriendelijk maar zakelijk optreden, kenmerkt ons kantoor. De bewust gekozen kleinschalige omvang van DEVADO garandeert dat u en uw bedrijf de voortdurende aandacht krijgt die in de snel veranderende wereld noodzakelijk is. Deze werkwijze leidt ertoe dat steeds meer ondernemers hun weg vinden naar ons kantoor.

De professionals van DEVADO zijn altijd aangesloten bij een beroepsorganisatie die onafhankelijk haar ingeschrevenen toetst op opleiding, werkzaamheid en ervaring. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Register Accountingmanager-Controller, afgekort SRAC. Een onlosmakelijk onderdeel voor het register is de gedragscode waarin zaken zijn vastgelegd op het gebied van verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid, integriteit, objectiviteit en ethisch handelen. Voor meer informatie zie de website van SRAC op www.srac.nl