Dienstverlening

Bij DEVADO zijn meerdere disciplines te onderscheiden waarvan wij vinden dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Accountancy en controlling vormen een geïntegreerd geheel. Wij onderkennen dat en handelen daarnaar zodat het optimale bedrijfseconomische resultaat wordt behaald en uw bedrijfsvoering beheersbaar is.

Belangrijker dan de opsomming van wat wij kunnen is de wijze waarop wij met u samenwerken. Daarbij hebben wij niet alleen oog voor de dag van vandaag maar evenzeer voor wat u op termijn met uw bedrijf wilt bereiken.

Om u een indruk te geven van de diensten die wij u kunnen bieden, volgt hier een overzicht :

ACCOUNTANCY

 • Opzet processen (inkoop, verkoop, logistiek, betaling, personeel)
 • Procedurebeschrijvingen / Handboek Administratieve Organisatie
 • Toetsen werking procedures
 • Financieringsaanvragen
 • Ondernemingsvormen

CONTROLLING

 • Projectcontrol, financieel beheer van onderzoeksprojecten
 • Managementrapportages, zowel financieel als niet-financieel / KPI’s
 • Opzetten management informatie systeem (MIS) / Dashboard / Cockpit / BI-tooling
 • Business plan
 • Bedrijfsopvolging, overname, fusie
 • Budgetteren / financiële planning
 • Investeringsbeslissingen

Voor onderstaande zaken brengen wij u in contact met een relatie binnen ons zakelijke netwerk :

 • Financieel administratieve dienstverlening
 • Samenstellen van jaarrekening
 • Controleren van (onderdelen uit) de jaarrekening
 • Verzorgen aangiften IB / LB / BTW / Vpb
 • Treasury / Cashmanagement
 • Automatiseringsadvies